Meer kennis algoritmen nodig op scholen, ‘anders risico op discriminatie’

Scholen en onderwijzers moeten meer bewust worden gemaakt van de risico’s van algoritmen. Daarvoor pleit het College voor de Rechten van de Mens, na onderzoek van de toepassing van die algoritmen op scholen.