Twee scholen onder één dak: Nieuwbouw de Parkschool en Ibn-i Sina

In de wijk Presikhaaf in Arnhem is een innovatief kindcentrum geopend dat zowel de openbare basisschool De Parkschool als de islamitische basisschool Ibn-i Sina huisvest. Dit project maakt deel uit van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026 van de gemeente Arnhem. Het nieuwe gebouw verenigt niet alleen twee scholen, maar ook twee schoolbesturen: Flores Onderwijs en Simon Schole