Literatuurstudie naar meertaligheid, lezen met begrip en leesmotivatie

Door toegenomen migratie leven we in een superdiverse samenleving. Volgens cijfers van het CBS (2024) heeft ruim 30% van de leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs een meertalige achtergrond. Doordat de instructietaal Nederlands is en veel lesmethoden uitgaan van Nederlandse culturele achtergrondkennis, worden meertalige leerlingen vaak geconfronteerd met gesproken en geschreven taal die ze niet meteen begrijpen.