Groepsleerkracht

De Boeier zoekt (tijdelijk tot de zomervakantie) een groepsleerkracht voor groep 4 en de bovenbouw (0,6 fte)