Groepsleerkracht

Leerkrachten op een Jenaplanschool (onder- midden- & bovenbouw)