Groepsleerkracht

Op De Brink geven wij Gewoon Onderwijs! OBS De Brink zoekt een leerkracht of leraarondersteuner voor groep 1-2 en voor groep 5-6 (0,4-1,0 fte)